• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 
ÖZEL ÖZEL EĞİTİM DERNEKLERİ FEDERASYONU

ÖZEL ÖZEL EĞİTİM DERNEKLERİ FEDERASYONU

Federasyonumuz 2019 yılında kurulmuştur .Bu alanda faaliyet gösteren 2730 kurum mevcut olup 1300 üye sayısını geçerek  bünyesinde barındıran alanın en büyük sivil toplum kuruluşu olmuştur.

MİSYONUMUZ: Özel gereksinim tanısı olan ya da özel gereksinim riski altındaki bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla yaşam boyu nitelikli disiplinler arası destek sunmak vizyonu temelinde, özel gereksinim tanısı olan ya da özel gereksinim riski altındaki bireylere ve ailelerine ve bu bireyler ile çalışan uzmanlara, kurumlara ve nihayetinde topluma yönelik disiplinler arası bir yaklaşım ile nitelikli hizmet sunmak.

VİZYONUMUZ: Özel gereksinim tanısı olan ya da özel gereksinim riski altındaki bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla “yaşam boyu nitelikli disiplinler arası destek sunmak”

Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Dil Becerilerinin Desteklenmesi

Dil Becerilerinin Desteklenmesi

Dil gelişimi normal şartlarda çok fazla zorlanmadan kendiliğinden gerçekleşen hızlı bir süreçtir. Bununla birlikte bazen doğuştan ya da gelişim dönemi içinde  (gelişimsel) oluşan nedenler...
Detaylı Bilgi
Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Su İçi Etkinlikler / Akuaterapi

Su İçi Etkinlikler - Akuaterapi

Otizm spektrum bozukluklarının teşhis ölçütü, motor becerileri kapsayan yetersizlikler içermemesine rağmen, yapılan çalışmalar OSB tanısı almış çocukların motor gelişiminde gecikmeler v...
Detaylı Bilgi
Yazı Yazma Güçlükleri ve Motor Temelli Müdahale

Yazı Yazma Güç. ve Motor Temelli Müd.

Okul öncesi ve/veya okula yeni başlayıp normal gelişim gösteren çocuklardan bazıları, riskli ve gelişimsel yetersizlik gruplarında (otizm, zihin, serebral palsi, vb.) yer alan çocukların pek ç...
Detaylı Bilgi
Gelişimsel Yetersizlik ve Motor Öğrenme

Gelişimsel Yetersizlik ve Motor Öğrenme

Otizm spektrum bozukluklarının teşhis ölçütü, motor becerileri kapsayan yetersizlikler içermemesine rağmen, yapılan çalışmalar OSB tanısı almış çocukların motor gelişiminde gecikmeler v...
Detaylı Bilgi
OSB Gösteren Çocuklara Temel Becerilerin Öğretimi (Öğretime Hazırlık, Seviye 1&2)

OSB Gös. Çocuklara Temel Becerilerin Öğr.

Bu eğitim Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların eğitimine nereden ve nasıl başlanacağını anlatmak ve katılımcılara uygulama becerisi kazandırmak amacıyla planlanmıştır. Katılım...
Detaylı Bilgi
Otizmli Çocukların Eğitiminde Basamaklandırılmış Müdahale Programı: Basamak 1 ve 2 (Temel Becerilerin Öğretimi)

Otizmli Çocukların Eğitiminde Basamaklandırılmış Müdahale Programı: Basamak 1 ve 2 (Temel Becerilerin Öğretimi)

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Kursa otizmli çocuklarla çalışan özel eğitim öğretmeni, psikolog, çocuk gelişimciler, okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni, yardımcı abiler/a...
Detaylı Bilgi
MAHREMİYET EĞİTİMİ VE TACİZDEN KORUNMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

MAHREMİYET EĞİTİMİ VE TACİZDEN KORUNMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİMİNDEN SORUMLU TÜM EĞİTİMCİLER VE UZMANLARKurs hedef kitlesi (yetersizlik türü/türleri): Otizm Spek...
Detaylı Bilgi
OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): OKUL ÖNCESİ EĞİTİM,SINIF ÖĞRETMENİ (özel eğitimde çalışan veyakaynatırma öğrencisi olanlar), ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ, OKUL REHBER ÖĞRETMENİKurs...
Detaylı Bilgi
Disleksi/Özel Öğrenme Güçlüğünde Akıcı Okuma

Disleksi/Özel Öğrenme Güçlüğünde Akıcı Okuma

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Özel Eğitim Öğretmenleri, Sınıf Öğretmenleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanları, Dil ve Konuşma Terapistleri, Özel Olarak Özel Eğitim ...
Detaylı Bilgi
Disleksi/Özel Öğrenme Güçlüğünde Okuma Problemleri ve Öğretimsel Stratejiler

Disleksi/Özel Öğrenme Güçlüğünde Okuma Prob. ve Öğret. Stratejiler

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Özel Eğitim Öğretmenleri, Sınıf Öğretmenleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanları, Dil ve Konuşma Terapistleri, Özel Olarak Özel Eğitim D...
Detaylı Bilgi
Sorun Davranışların Yönetimi

Sorun Davranışların Yönetimi

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Eğitimciler, Uzman ve AilelerKurs hedef kitlesi (yetersizlik türü/türleri): Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler, Zihin Engelliler, İşitme...
Detaylı Bilgi
Uyarlanmış Yoğun Tuvalet Eğitimi Modeli

Uyarlanmış Yoğun Tuvalet Eğitimi Modeli

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Eğitimciler, Uzman ve AileKurs hedef kitlesi (yetersizlik türü/türleri): Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler, Zihin Engelliler, İşitme En...
Detaylı Bilgi
Yetersizliği olan Çocukların Ailelerine Yönelik Psiko-Eğitsel Aile Eğitimi, Program Hazırlama ve Uygulama

Yet. olan Çoc. Ailelerine Yön. Psiko-Eğitsel Aile Eğ., Prog. Hazır. ve Uyg.

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Eğitimciler, Uzman ve AilelerKurs hedef kitlesi (yetersizlik türü/türleri): Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, G...
Detaylı Bilgi
İŞLEVSEL DEĞERLENDİRME EĞİTİM PROGRAMI (İDEP)

İDEP

İşlevsel Davranış Değerlendirmesi (İDD), bir problem davranışın neden gerçekleştiği ve devam ettiğine ilişkin çevresel faktörleri sürece katarak çoklu kaynaklardan veri toplayarak müdaha...
Detaylı Bilgi
Çocuklarda Tuvalet Becerisi Öğretim Programı

Çocuklarda Tuvalet Becerisi Öğretim Programı

Tuvalet Becerisi Öğretim Programı Bu programın amacı başta otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklar olmak üzere zihin yetersizliği ve çoklu yetersizlik gösteren ve tuvale becerilerini kazanm...
Detaylı Bilgi
Erken Çocukluk Döneminde Taklit Değerlendirmesi ve Eğitimi

Erken Çocukluk Döneminde Taklit Değerlendirmesi ve Eğitimi

Taklit değerlendirmesi ve eğitimi konusunda teorik bilgi kazandırılması...
Detaylı Bilgi
Farklı Gelişimde Zihin Kuramı

Farklı Gelişimde Zihin Kuramı

Zihin Kuramı (Başkasının Düşüncesini Anlama) Zihin Kuramı Tarihi Çocukta Zihin Kuramı gelişimi Zihin Kuramı Teorileri Modüler Teori Teori Teori Simulasyon Teorisi Zihin Kuramı ve İliş...
Detaylı Bilgi
Farklı Gelişimde  Düşünme Becerileri

Farklı Gelişimde Düşünme Becerileri

Dil ve Düşünce Hatırlama Süreçleri(bellek süreçleri) Görsel Uzamsal Beceriler Gelişimsel Açıdan Düşünme Becerileri Ortak Dikkat Özel Gereksinimde "Olmak ve Bilmek" Özel Gereksinimde "Ke...
Detaylı Bilgi
Koklear İmplantlı Çocukların Dil Gelişimini Destekleme (KİD-GED)

KİD-GED

Doğuştan veya sonradan oluşabilecek, işitme kaybının çocukların işitsel deneyimlerini kısıtlayabilir. Bu kısıtlamanın sözel iletişim becerilerinin gelişiminde gecikmelere neden olabileceğ...
Detaylı Bilgi

Etkinliklerimizden

Kurs Talep Formu

Kurs ve Seminerler
Sertfikalı Eğitimler


Duyurular

Sertifikalar

Yaşam boyu öğrenim amacıyla; "Sürekli Eğitim Merkezi" eğitimleri...