• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 

Kurs ve Seminer Detayı

Otizmli Çocukların Eğitiminde Basamaklandırılmış Müdahale Programı: Basamak 1 ve 2 (Temel Becerilerin Öğretimi)

Otizmli Çocukların Eğitiminde Basamaklandırılmış Müdahale Programı: Basamak 1 ve 2 (Temel Becerilerin Öğretimi)

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Kursa otizmli çocuklarla çalışan özel eğitim öğretmeni, psikolog, çocuk gelişimciler, okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni, yardımcı abiler/ablalar, gölge öğretmenler, aileler katılabilir.

Kurs hedef kitlesi (yetersizlik türü/türleri): Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler, Gelişimsel geriliği olan çocuklar.

Kurs hedef kitlesi (yetersizlik yaş grubu): 0-18 yaş ve üzeri

Kurs Süresi: Kurs süresi tam gün (6 saat) olup, bilgilerin uygulamaya hızlı ve kalıcı bir şekilde dönüşmesi için 1 tam gün de işbaşında eğitim verilebilmektedir.

Kursun içeriği (Kursun amacı ve alt konu başlıkları): Bu eğitim otizmli çocukların eğitimine nereden ve nasıl başlanacağını anlatmak ve katılımcılara uygulama becerisi kazandırmak amacıyla planlanmıştır. Katılımcılara verilecek olan materyaller, temel becerilerin öğretiminin adım adım nasıl planlanacağını ve yürütüleceğini somut bir ekilde ortaya koymaktadır. Eğitim planlanırken otizmli çocukların çoğunluğunun hizmet aldığı seanslı eğitim sistemi dikkate alınmıştır. Otizm spektrum bozukluğu olan pek çok çocuğun ailesi ya da eğitimcileri önkoşul becerilerin öğretimine yeterince yer vermeden ileri ve karmaşık beceriler talep ettiği için çocuklar mevcut potansiyellerinin altında bir performans göstermektedir. Bir inşaatın temeli gibi düşüneceğimiz önkoşul becerilerin neler olduğu ve nasıl öğretileceği eğitimciler ve aileler için öncelikli sorular arasında yer alması gerekmektedir. Bu atölyede otizm spektrum bozukluğu olan çocukların gelişiminde pek çok becerinin önkoşulu olan temel becerilerin neler olduğu ve bu becerilerin nasıl öğretileceği, 18 yılı aşkın uygulama deneyimi ile aktarılacaktır. Atölyenin başında temel becerilerin öğretiminde sıkça kullanılan öğretim yöntemlerinden bahsedilecek olup devamında öğrenmeye hazırlık becerileri, dikkat yöneltme, adına tepki verme, yönerge takip etme, eşleme, ayırt etme becerileri, talep etme, bekleme, dil becerilerini geliştirmek için önkoşul beceriler, temel oyun becerileri, basit ve karmaşık taklit becerilerinin öğretimi hiyerarşik bir sıra ile aktarılacaktır. Atölye çalışmasında her bir becerinin nasıl değerlendirileceği, nasıl çalışılacağı, nasıl veri toplanacağı ve nasıl grafikleştirileceği, video ve dramatizasyonlarla desteklenerek anlatılacaktır.

Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek olup ayrıca aşağıdaki materyaller dağıtılacaktır:

- Her becerinin nasıl değerlendirileceğini anlatan ilk değerlendirme formu
- Örnek veri toplama formu - Grafik örneği
- Her bir program için ayrı ayrı, hiyerarşik sırayla düzenlenmiş çalışma listeleri
- Gelişim raporu örneğiÖğr. Grv. Ali Kaymak

Öğr. Grv. Ali Kaymak

Akademik Özgeçmiş

Öğr. Grv. Gökhan İnce

Öğr. Grv. Gökhan İnce

Akademik Özgeçmiş

Kurs Talep Formu


Kurs ve Seminerler
Sertfikalı Eğitimler