• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 

Kurs ve Seminer Detayı

MAHREMİYET EĞİTİMİ VE TACİZDEN KORUNMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

MAHREMİYET EĞİTİMİ VE TACİZDEN KORUNMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİMİNDEN SORUMLU TÜM EĞİTİMCİLER VE UZMANLAR

Kurs hedef kitlesi (yetersizlik türü/türleri): Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Fiziksel engeliler, Çoklu yetersizliği olan bireyler, Duygu/Davranış Bozukluğu olan bireyler, Öğrenme güçlüğü olan bireyler, Dil ve Konuşma bozukluğu olan bireyler, Gelişimsel geriliği olan çocuklar.

Kurs hedef kitlesi (yetersizlik yaş grubu): 0-18 yaş ve üzeri

Kurs süresi: 12 saat (2 gün)

Kursun içeriği (Kursun amacı ve alt konu başlıkları): MAHREMİYET EĞİTİMİ (Örtülülük, Gizlilik, Dokunulmazlık, Mahremiyet alanları ve eylemleri), TACİZDEN KORUNMA (Kişisel alanı tanımlama, Kişisel alan ihlaline ilişkin kurallar; izin alma, izin verme, İzinsiz teması reddetme ve bildirimde bulunma, iyi ve kötü dokunmayı ayırt etme ve uygun davranma, kötü dokunmayı ihbar etme), CİNSEL GELİŞİME DAYALI BECERİLERİN (tüğ temiazliği, mens dönemi becerileri, masture davranışlarının kontrolünün) ÖĞRETİMİ
Kurs Talep Formu


Kurs ve Seminerler
Sertfikalı Eğitimler