• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 

Kurs ve Seminer Detayı

Çocuklarda Tuvalet Becerisi Öğretim Programı

Çocuklarda Tuvalet Becerisi Öğretim Programı

Tuvalet Becerisi Öğretim Programı

Bu programın amacı başta otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklar olmak üzere zihin yetersizliği ve çoklu yetersizlik gösteren ve tuvale becerilerini kazanmakta güçlük çeken çocuklara bu becerilerin kazandırılmasını sağlamaktır. Bahsi geçen yetersizliğe sahip çocuklar akranları ile benzer dönem ve zamanlarda, kendiliğinden ya da klasik uygulamalar ile tuvalet becerilerini kazanmada zorluk yaşayabilmekte, bazense uzun yıllar geçmesine rağmen öğrenmedikleri görülebilmektedir. Bu programda öncelikle tuvalet becerilerinden anlaşılması gereken becerilerin neler olduğu ve önemi üzerinde durulduktan sonra, en az destek ve uyarlama ile bu becerilerin kazandırılmasından başlayarak, yoğunlaştırılmış tuvalet eğitimi uygulaması ile en üst düzeyde yapılandırılmış ve destek sağlanmış uygulamalara kadar kullanılabilecek yöntem ve stratejiler örnekler ile ele alınmaktadır. Program İçeriği
• Tuvalet Becerileri ve Önemi
• Tuvalet Becerisi Edinimini Zorlaştıran Nedenler
• Tuvalet Becerisi Öğretiminde Yararlanılan Teknik ve Uygulamalar
o Alarmlar
o Pekiştirme Uygulamaları
o Beceri Analizleri
o Görsel Destekler
o Teknoloji Kullanımı
• Tuvalet Becerisi Öğretiminde Geleneksel Yöntem
o Ekip oluşturma
o Rol Model
o Çıplaklık Zamanı
o Kazalar
o Dikkat Edilmesi gereken noktalar
o Önemli ipuçları
• Tuvalet Becerisi Öğretiminde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
• Tuvalet Becerisi Öğretiminde Uyarlama ve Uyaran Silikleştirmelerini Kullanma
• Yoğunlaştırılmış Tuvalet Eğitimi
o Araç Gereçler
o Hazırlık Aşaması
o Yoğun Tuvalet Eğitimi Günleri
o Aşama 1
o Aşama2
o İlerleyen Günler
o Uygulamayı sona erdirme ve genelleme

Dr. Öğretim Üyesi Emre ÜNLÜ

Dr. Öğretim Üyesi Emre ÜNLÜ

Akademik Özgeçmiş

Kurs Talep Formu


Kurs ve Seminerler
Sertfikalı Eğitimler