• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 

Kurs ve Seminer Detayı

Koklear İmplantlı Çocukların Dil Gelişimini Destekleme (KİD-GED)

Koklear İmplantlı Çocukların Dil Gelişimini Destekleme (KİD-GED)

Doğuştan veya sonradan oluşabilecek, işitme kaybının çocukların işitsel deneyimlerini kısıtlayabilir. Bu kısıtlamanın sözel iletişim becerilerinin gelişiminde gecikmelere neden olabileceği bilinmektedir. Sözel iletişim becerilerinin gelişimindeki gecikmeler, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. İşitme kaybının olumsuz etkilerinden kaçınabilmenin yolu tanı sonrası erken çocukluk özel eğitim sürecine başlamaktır. Erken çocukluk özel eğitim hizmetlerinin başlangıcı çocuğun işitmeye yardımcı teknolojilerden yararlanmalarını sağlayarak başlamaktadır. Bu boyutta günümüzde koklear implant (Kİ) teknolojisi yaygın olarak tercih edilmektedir. Vurgulanması gereken Kİ’nin işitme kaybını tedavi etmediğidir. Kİ uygulaması erken dönemde uygulandığında ve aile işitsel eğitime yoğun katılım gösterdiğinde çocukların sözel iletişim becerilerinde gelişmeler göstereceklerdir. Çalıştayın amacı Kİ uygulaması ile birlikte sözel iletişim becerilerinin gelişiminin nasıl desteklenebileceği boyutları hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalıştay boyunca aşağıdaki konu başlıkları ele alınacaktır: 1. Başlangıç! İlk Değerlendirme (bilgi toplama, dokümanları analiz etme, kontrol listesi kullanma). 2. Çocuğun Öncelikli Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Hazırlanması 3. Çocuğun Gereksinimlerine Uygun Eğitim Hizmeti Sürecinde Kullanılabilecek Materyallerin Seçimi (kitap, tek kart, sıralama kartları vb.) 4. Eğitim Hizmeti Sürecinde Uygulama/Etkinlikleri Çeşitleme 5. Çocukla Kitap Bakma 6. Çocukla Oyun Oynama 7. Eğitim Hizmeti Sürecini İzleme ve Değerlendirme
Çalışyay süresince ele alınacak yukarıda yer verilen konu başlıkları kısa teorik bilgi ve örnek olaylar üzerinden uygulamalı şekilde ele alınacaktır. Katılımcılara dağıtılmak ve kendi uygulamalarında kullanabilecekleri uygun konu başlıklarına ilişkin kontrol listeleri dağılacaktır.

Araş. Gör. Çiğdem Uysal

Araş. Gör. Çiğdem Uysal

Akademik Özgeçmiş

Araş. Gör. Tezcan ÇAVUŞOĞLU

Araş. Gör. Tezcan ÇAVUŞOĞLU

Akademik Özgeçmiş

Araş. Gör. Ceren TUTUK

Araş. Gör. Ceren TUTUK

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR

Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR

Akademik Özgeçmiş

Kurs Talep Formu


Kurs ve Seminerler
Sertfikalı Eğitimler