• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 

Kurs ve Seminerler

Yetersizliği olan Çocukların Ailelerine Yönelik Psiko-Eğitsel Aile Eğitimi, Program Hazırlama ve Uygulama

Yet. olan Çoc. Ailelerine Yön. Psiko-Eğitsel Aile Eğ., Prog. Hazır. ve Uyg.

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Eğitimciler, Uzman ve AilelerKurs hedef kitlesi (yetersizlik türü/türleri): Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, G...
Detaylı Bilgi
İŞLEVSEL DEĞERLENDİRME EĞİTİM PROGRAMI (İDEP)

İDEP

İşlevsel Davranış Değerlendirmesi (İDD), bir problem davranışın neden gerçekleştiği ve devam ettiğine ilişkin çevresel faktörleri sürece katarak çoklu kaynaklardan veri toplayarak müdaha...
Detaylı Bilgi
Çocuklarda Tuvalet Becerisi Öğretim Programı

Çocuklarda Tuvalet Becerisi Öğretim Programı

Tuvalet Becerisi Öğretim Programı Bu programın amacı başta otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklar olmak üzere zihin yetersizliği ve çoklu yetersizlik gösteren ve tuvale becerilerini kazanm...
Detaylı Bilgi
Erken Çocukluk Döneminde Taklit Değerlendirmesi ve Eğitimi

Erken Çocukluk Döneminde Taklit Değerlendirmesi ve Eğitimi

Taklit değerlendirmesi ve eğitimi konusunda teorik bilgi kazandırılması...
Detaylı Bilgi
Farklı Gelişimde Zihin Kuramı

Farklı Gelişimde Zihin Kuramı

Zihin Kuramı (Başkasının Düşüncesini Anlama) Zihin Kuramı Tarihi Çocukta Zihin Kuramı gelişimi Zihin Kuramı Teorileri Modüler Teori Teori Teori Simulasyon Teorisi Zihin Kuramı ve İliş...
Detaylı Bilgi
Farklı Gelişimde  Düşünme Becerileri

Farklı Gelişimde Düşünme Becerileri

Dil ve Düşünce Hatırlama Süreçleri(bellek süreçleri) Görsel Uzamsal Beceriler Gelişimsel Açıdan Düşünme Becerileri Ortak Dikkat Özel Gereksinimde "Olmak ve Bilmek" Özel Gereksinimde "Ke...
Detaylı Bilgi
Koklear İmplantlı Çocukların Dil Gelişimini Destekleme (KİD-GED)

KİD-GED

Doğuştan veya sonradan oluşabilecek, işitme kaybının çocukların işitsel deneyimlerini kısıtlayabilir. Bu kısıtlamanın sözel iletişim becerilerinin gelişiminde gecikmelere neden olabileceğ...
Detaylı Bilgi