• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 

Sertifikalı Eğitim Detayı

Disleksi Eğitim Müdahaleleri-Okuma (DEM-OKU) Uygulamacı Kullanım Sertifika Eğitimi

Disleksi Eğitim Müdahaleleri-Okuma (DEM-OKU) Uygulamacı Kullanım Sertifika Eğitimi

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Özel Eğitim Öğretmenleri, Akademisyenler, Yüksek lisans ve Doktora Öğrenimi Görenler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Olarak Özel Eğitim Dersi Veren Tüm Öğretmenler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanları, Sınıf Öğretmenleri, Dil ve Konuşma Terapistleri, Diğer Uzmanlar

Kurs hedef kitlesi (yetersizlik türü/türleri): Öğrenme güçlüğü olan bireyler

Kurs hedef kitlesi (yetersizlik yaş grubu): 7-12

Kurs Süresi: 6 saat (tam gün)

Kursun içeriği (Kursun amacı ve alt konu başlıkları): Disleksi Eğitim Müdahaleleri-Okuma (DEM-OKU) ilkokuma-yazma becerilerini kazanmış fakat akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinde güçlükler yaşayan çocuklara yönelik olarak hazırlanmış bir müdahale programıdır. DEM-OKU eğitimine katılan öğretmenler ve uzmanlar okuma güçlüğü olan çocukların akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş olan bir programın uygulama sürecini hem teorik hem de uygulamalı olarak edineceklerdir. Eğitim kapsamında katılımcılara aşağıdaki 5 kitap verilmektedir:

1- DEM-OKU Uygulama Metinleri Öğretmen Kitabı
2- DEM-OKU Uygulama Metinleri Öğrenci Kitabı
3- DEM-OKU Değerlendirme Metinleri Öğretmen Kitabı
4- DEM-OKU Değerlendirme Metinleri Öğrenci Kitabı
5- Disleksi/Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Stratejiler Kitabı

EĞİTİM BAŞLIKLARI:
1- Disleksi Nedir, Ne Değildir?
2- Dislekside Akıcı Okumanın Değerlendirilmesi
3- Dislekside Akıcı Okumayı Destekleme Stratejileri
4- Dislekside Okuduğunu Anlamanın Değerlendirilmesi
5- Dislekside Okuduğunu Anlamayı Destekleme Stratejileri
6- Dislekside Okuma Performansını İzleme ve Değerlendirme

Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu

Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu

Akademik Özgeçmiş

Kurs Talep Formu


Kurs ve Seminerler
Sertfikalı Eğitimler