• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 

Sertifikalı Eğitim Detayı

Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi

Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Özel eğitim, sınıf ve okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adayları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişim uzmanları, lisansüstü öğrenciler, konuyla ilgili araştırmacılar

Kurs hedef kitlesi (yetersizlik türü/türleri): Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Fiziksel engeliler, Duygu/Davranış Bozukluğu olan bireyler, Öğrenme güçlüğü olan bireyler, Dil ve Konuşma bozukluğu olan bireyler, Gelişimsel geriliği olan çocuklar, Risk grubu olan çocuklar.

Kurs hedef kitlesi (yetersizlik yaş grubu): 3-6, 6-12 yaş

Kurs süresi: 3 saat  (yarım gün)

Kursun içeriği (Kursun amacı ve alt konu başlıkları): Hızlı isimlendirme bellek tarafından ulaşılabilen sesbilgisinin hızına ilişkin bir göstergedir. Erken dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde ve okuma başarısında oldukça etkili bir beceri olan hızlı isimlendirmenin okuma güçlüğü yaşayan çocukları ayırt etme gücü oldukça yüksektir. Hızlı İsimlendirme Testi (HİT) okuma başarısının yordanmasına ve okuma güçlüğü (disleksi) olan çocukların ayırt edilmesine ve erken dönemde belirlenmesine yönelik güçlü ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. HİT 4 alt test (Nesne İsimlendirme, Renk İsimlendirme, Harf İsimlendirme ve Rakam İsimlendirme) ile değerlendirme yapmaktadır. Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları bulunmaktadır. HİT, aynı zamanda, çocukların elde ettikleri puanların sınıf düzeyine göre nerede olduğu bilgisini de (çok düşük, düşük, orta, yüksek veya çok yüksek) sunmaktadır. HİT’e yönelik eğitim programında katılımcılara 2 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde hızlı isimlendirmenin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde HİT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, sınıf düzeyi normları ile karşılaştırılması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanarak uygulama yeterliği kazandırılacaktır.

Doç. Dr. Cevriye Ergül

Doç. Dr. Cevriye Ergül

Akademik Özgeçmiş

Kurs Talep Formu


Kurs ve Seminerler
Sertfikalı Eğitimler