• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 

Sertifikalı Eğitim Detayı

Etkileşimli Kitap Okuma Uygulayıcı Eğitimi

Etkileşimli Kitap Okuma Uygulayıcı Eğitimi

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Özel eğitim, sınıf ve okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adayları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişim uzmanları, lisansüstü öğrenciler, konuyla ilgili araştırmacılar

Kurs hedef kitlesi (yetersizlik türü/türleri): Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Fiziksel engeliler, Duygu/Davranış Bozukluğu olan bireyler, Öğrenme güçlüğü olan bireyler, Dil ve Konuşma bozukluğu olan bireyler, Gelişimsel geriliği olan çocuklar, Normal gelişim gösteren ve risk grubunda yer alan tüm çocuklar. 

Kurs hedef kitlesi (yetersizlik yaş grubu): 0-12 yaş arası

Kurs süresi: 6 saat (tam gün)

Kursun içeriği (Kursun amacı ve alt konu başlıkları): Etkileşimli Kitap Okuma (EKO; dialogic reading), okul öncesi dönemdeki çocukların dil gelişimini ve erken okuryazarlık becerilerinin gelişimini desteklemek için yetişkin ve çocuk arasında aktif etkileşime dayalı birlikte kitap okuma etkinliği olarak geliştirilmiştir. Bu etkinlik sırasında yetişkin ve çocuk rolleri değişerek çocuk, yetişkinin yardımıyla öyküyü anlatan kişi konumuna geçmeyi öğrenir; yetişkin ise aktif dinleyici ve soru soran konumundadır. Yetişkin öykünün okunması sırasında çocuklara konuşmaları için sık sık fırsatlar verir, sorular sorar, bilinmeyen sözcükleri açıklar ve okuma boyunca öğrenilen yeni sözcükleri tekrarlayarak öğrenilmesine yardım eder. EKO, çocukların sözel dil, sözcük bilgisi ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirmede son derece etkili bir yöntemdir. Dil becerilerinde gecikme ve bozukluk yaşayan tüm çocuklarda ortalama 8 hafta sürdürülen uygulamalar sonucunda çocukların dil becerilerinde ileri düzeyde ilerlemeler kaydedilmektedir. EKO aynı zamanda, kitap okuma sürecinde seslere, harflere ve yazı özelliklerine vurgu içeren yöntemler aracılığıyla çocukların sesbilgisel farkındalık, harf bilgisi ve yazı farkındalığı gibi diğer erken okuryazarlık becerilerinde de gelişimini güçlü bir şekilde desteklemektedir. EKO kitap okuma sırasında yetişkinin bir seri yöntemi uygulamasını gerektirir. Bu yöntemler çocuğun kitabın okunmasına aktif olarak katılımını amaçlar ve çocukların konuşmasını başlatmak ve sürdürmek için kullanılır. Etkileşimli Kitap Okuma Uygulayıcı Eğitimi aşağıdaki başlıklar çerçevesinde sürdürülecektir: 1. Erken okuryazarlığa ilişkin temel kavramlar 2. Etkileşimli kitap okuma ve erken okuryazarlık ilişkisi 3. Etkileşimli kitap okuma uygulamalarında konuşmayı başlatma ve sürdürme yöntemleri 4. Etkileşimli kitap okumada kitap seçimi 5. Etkileşimli kitap okumada okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası kitap okuma davranışları 6. Etkileşimli kitap okuma uygulama örneklerine ilişkin video kayıtları 7. Katılımcıların uygulamalarının izlenmesi ve geribildirimde bulunulması 8. Etkileşimli kitap okuma uygulamalarına aile katılımının sağlanmasının önemi

Doç. Dr. Cevriye Ergül

Doç. Dr. Cevriye Ergül

Akademik Özgeçmiş

Kurs Talep Formu


Kurs ve Seminerler
Sertfikalı Eğitimler