• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 

Sertifikalı Eğitim Detayı

Ayrık Denemelerle Öğretim Sunma Eğitim Programı (ADÖSEP)

Ayrık Denemelerle Öğretim Sunma Eğitim Programı (ADÖSEP)

ADÖSEP, Ayrık Denemelerle Öğretim Sunma Eğitim Sunma Eğitim Programının kısaltılmış ismidir.

ADÖSEP’ i kimler nerede geliştirmiştir?

ADÖSEP Emre Ünlü ve Sezgin VURAN tarafından 2008 senesinde geliştirilmeye başlayan ve 2010 senesinde Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından da desteklenen bir eğitim programıdır. Program 2012 yılında tamamlanmıştır.

ADÖSEP’ in bilimsel dayanağı var mıdır?

Ayrık Denemelerle Öğretim (ADÖ) otizm spektrum bozukluğu alanında Amerika Birleşik Devletlerinde bağımsız kurumların gerçekleştirmiş olduğu bilimsel dayanaklı uygulamalar listelerinde üst sıralarda yer almakta ve ADÖ ilişkin çok sayıda araştırma gerçekleştirildiği görülmektedir. ADÖ sunmanın uzmanlara, öğretmenlere, anne babalara ve diğer alanda çalışan personele öğretmesini amaçlayan ADÖSEP’ in etkililiği, Sezgin Vuran danışmanlığında Emre ÜNLÜ tarafından gerçekleştirilmiş doktora çalışması ile sınanmıştır. Toplam 28 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olan deneysel çalışmanın sonuçları ADÖSEP’ in ADÖ sunma becerisi sunma üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Katılımcıların öğrenmiş oldukları Ayrık Denemelerle Öğretim sunma becerilerini çalışma tamamlandıktan sonrada sergiledikleri ve farklı becerilerin öğretiminde kullanarak genelledikleri görülmüştür. ADÖSEP, etkililiği bilimsel olarak ortaya koyulmuş bir programdır. ADÖSEP ‘in geliştirme sürecinin ana bileşenini oluşturan doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2012 yılı Aralık ayında başarılı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, ADÖSEP, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından 2013 yılında 1002E56 proje numarası ile başarılı olarak kabul edilmiştir. ADÖSEP geliştirilme süreci ve etkililiğine ilişkin 2012 ve 2018 yıllarında uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmıştır. Ayrıca ADÖSEP sürecine katılım gösteren aileler ile çalışmanın tamamlanmasından beş sene sonra Prof. Dr. Sezgin Vuran danışmanlığında gerçekleştirilmiş bir başka yüksek lisans çalışması da 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde başarılı olarak kabul edilmiş ve bu çalışma da ADÖSEP’ in etkisinin aradan 5 yıl geçmesine rağmen devam ettiğini göstermiştir.

ADÖSEP nasıl uygulanır?

ADÖSEP, özellikle zengin örnekler ve uygulamaları bünyesinde barındıran uygulanması kolay bir programdır. Gerekli güvenirlik eğitimlerini de tamamlamış olan uzman/eğitimci programda öğrenmiş olduğu yöntem ve teknikleri, çocuğuna / öğrencisine taklit, eşleme, alıcı dil, ifade edici dil, akademik beceriler gibi pek çok becerinin kazandırılmasında kullanabilir.

ADÖSEP programı neleri kapsar?

ADÖSEP 6 modülünden oluşmaktadır. Bu modüllerin içeriğini; Otizm, Pekiştirme süreci, İpucu süreci, Öğretim öncesi hazırlık, Ayrık denemelerle öğretim ve örneklerle ayrık denemelerle öğretim oturumları oluşturmaktadır. Ayrıca modüllerin sunumunda kullanılan yazılı materyaller, örnek videolar, video analizleri ve değerlendirmeleri, rol yapma etkinliklerini içermektedir.

1. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU: Otizm spektrum bozukluğunun tarihçesi ve belirtileri, karakteristik özelliklerine ilişkin örnekler, nedenleri, otizmde bilimsel dayanaklı uygulamalar konularını içermektedir.
2. PEKİŞTİRME SÜRECİ: Bir program bileşeni olarak pekiştirme süreci, pekiştireçler, pekiştirme türleri, pekiştirme tarifeleri, pekiştireçlerin hazırlanması, etkili pekiştireçlerin belirlenmesi konularını içermektedir.
3. İPUCU SÜRECİ: Bir program bileşeni olarak ipucu süreci, ipucu türleri, ipucu türleri, ipuçlarının silikleştirilmesi ve ipucu sunma tekniklerini içermektedir.
4. ÖĞRETİM ÖNCESİ HAZIRLIK: Otizmde çalışılacak öncelikli becerilerin belirlenmesi, öğretim ortamının çalışma için hazırlanması, ders planı oluşturma, öğretim verilerinin kaydedilmesi ve problem davranışların önlenmesi konularını içermektedir.
5. AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM: Deneme nedir? Öğretim oturumu nedir? Ayrık denemelerle öğretim nedir? Neden ayrık denemelerle öğretim? Ayrık denemelerle öğretimin bileşenleri, ADÖ nasıl kullanılır, ADÖ örnek uygulamalarını içermektedir.
6. ÖRNEKLERLE ADÖ: ADÖ sunmanın farklı becerilerin öğretilmesinde kullanılmasına ilişkin örnekler, izlenen videoların kullanılan tarafından değerlendirilmesi, kullanıcı değerlendirmelerinin analizi, farklı beceri öğretimlerine ilişkin rol etkinlikleri ve geri bildirim verilenmesinden oluşmaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Emre ÜNLÜ

Dr. Öğretim Üyesi Emre ÜNLÜ

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. Sezgin VURAN

Prof. Dr. Sezgin VURAN

Akademik Özgeçmiş

Kurs Talep Formu


Kurs ve Seminerler
Sertfikalı Eğitimler