• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 

Sertifikalı Eğitimler

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)

ETEÇOM

ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı "Responsive Teaching (RT)"dir. ETEÇOM (RT), Prof. Dr. Gerald Mahoney ve Prof. Dr. James MacDon...
Detaylı Bilgi
Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV)

GOBDÖ-2-TV)

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçl...
Detaylı Bilgi
Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti (IVO-ODS)

IVO-ODS

İVO-ODS 'nin amacı OSB gösteren çocukların OSB açısından kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak çocuğun gereksinim duyduğu özel eğitim destek düzeyini ortaya koyarak buna uygun eğitsel ve ...
Detaylı Bilgi
Ebeveyn (Yetişkin) Davranış Değerlendirme Ölçeği - Türkçe Versiyonu (EDDÖ-TV) & Çocuk Davranışı Değerlendirme Ölçeği - Türkçe Versiyonu (ÇDDÖ-TV)

EDDÖ-TV & ÇDDÖ-TV

EDDÖ-TV’nin amacı ebeveyn ya da yetişkinin etkileşime girdikleri çocuklar ile etkileşimsel davranışlarını değerlendirmektir. EDDÖ-TV’de toplam 12 davranış yer almaktadır. 12 davranış 3...
Detaylı Bilgi
Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi – II (SOBAT – II)

SOBAT - II

SOBAT-II’nin amacı özel öğrenme güçlüğü olan 7-14 yaş arası çocukların sesli okuma ve okuduğunu anlama becerilerini değerlendirmektir. SOBAT-II testi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öz...
Detaylı Bilgi
Down Sendromlu Çocuğu Olan Ebeveynlere Yönelik Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale Programı (DÖDEM)

DÖDEM

DÖDEM Programı her oturum farklı konuların ele alındığı toplam 8 grup aile eğitimi ve iki ev ziyareti oturumu ile yüz yüze uygulanabileceği gibi tüm yazılı ve görsel materyallerin tablet bi...
Detaylı Bilgi
Erken Okuryazarlık Testi (EROT)

EROT

Okula başlama tüm çocuklar için önemli bir geçiş basamağıdır. Okulla birlikte çocukların pek çok bilgi ve beceri kazanmaları beklenir. Bu becerilerin başında ise okumayı öğrenme gelir ve...
Detaylı Bilgi
Disleksi Eğitim Müdahaleleri-Okuma (DEM-OKU) Uygulamacı Kullanım Sertifika Eğitimi

DEM-OKU

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Özel Eğitim Öğretmenleri, Akademisyenler, Yüksek lisans ve Doktora Öğrenimi Görenler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Olarak Özel Eğit...
Detaylı Bilgi
Sesbilgisel Farkındalık Becerilerini Desteklemeye Yönelik Müdahale Programı (Sesfar)

SESFAR

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Okul öncesi, özel eğitim ve sınıf öğretmenleri, alan uzmanları, ailelerKurs hedef kitlesi (yetersizlik türü/türleri): Erken okuryazarlık becerilerine yö...
Detaylı Bilgi
Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi

Çalışma Belleği Ölçeği

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Özel eğitim, sınıf ve okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adayları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişim uzmanları, lisansüstü ö...
Detaylı Bilgi
Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi

Hızlı İsimlendirme Testi

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Özel eğitim, sınıf ve okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adayları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişim uzmanları, lisansüstü öğren...
Detaylı Bilgi
Etkileşimli Kitap Okuma Uygulayıcı Eğitimi

Etkileşimli Kitap Okuma

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Özel eğitim, sınıf ve okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adayları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişim uzmanları, lisansüstü ö...
Detaylı Bilgi